Overhaling av veggur.

Mye av det som kommer inn til meg er gamle veggur. Olje og smøring er nødvendig for at klokkene skal gå. På veggur blir det også noe slitasje på foringer og tapper. Hvis det er noen år siden sist det ble gjort noe med klokken så er det ofte tørket inn og foringene slitt. Dette går fint ann å reparere. I all hovedsak må uret renses, nye foringer må settes inn og smøring. Har på denne siden prøvd å vise hvordan det blir gjort. Trykk på bildene se bedre.

Først må man ta urveket ut av kassen, for så å fjerne tallskive og visere. Da sitter man igjen med urverket, som på bilde helt til venstre. Neste steg er å spenne ned fjærkraften. Man vipper ut sperrhaken mens man holder igjen opptrekket og forsiktig lar det gå seg ut. Etter dette demonterer man klokken og tørker av det verste med papir. Så legger man klokken i ultralyd. Kan godt ligge der en stund, helst med varme på. Hvis det er noe igjen så er det fram med børsten. Noen ganger er verkplatene lakket, da må man være forsiktig. Kanskje man må nøye seg med bare å børste. Siste steget er å skylle i vann og legge til tørk på en varmevifte.

Polering av tapper og nye foringer.

Det første eg gjør etter at uret er renset er å se over alle tappene. De skal vere blanke og rette. Hvis asklingen er mye slitt må den først i dreibenken for å fjerne stygge spor og merker. Etterpå blir tappen polert. Bruker som oftest poleringspasta for å gjøre dette. Finst også andre metoder. I noen tilfeller er det så mye galt med akslingen at man må bytte den ut. Da fjerner man den helt og borer hull inn i hjulet. Så slår man inn en stålstift. Etter litt dreiing og polering så blir det som en ny tapp. Slitasje i veggur er helt normalt og er lett å gjøre noe med. I all enkelhet så består et veggursverk av to messingplater med hull som foringer. Etterhvert som årene går blir det endel slitasje og man kan se at hullene er litt vel store i forhold til akslingen på hjulet. Dette ser man best når urverket er helt rent og også viktig å vente til etter hjulene er gått over. Eg monterer urverket delvis sammen. Det viktige er at hjulene er på plass. Ved bevege på hjulene manuelt kan man lett se hvor det for mye bevegelse. Pleier å merke av med tusj der det trengst jobb (Kan lett fjernes senere).  Så blir det boret opp og satt i ny foring. (På bildet har eg lagt den nye foringen ved siden av den gamle som eksempel.) Ofte er hullet også skeivslitt. Da må man sentrere hullet på nytt ved å file det til. Ellers vil den nye foringen havne litt til siden for der den gamle var. Hvis man ikke tar hensyn til dette vil hjulet stå skeivt inni urverket og dette kan vere nok til at klokken stopper.

Sette sammen, smøre og til kontroll.

Når alt er rent og all slitasje er reparert kan man sette sammen uret. Dette er en ganske enkel og grei prosess. Hjul og fjærhus blir satt på plass. Slaget blir justert. Så blir det smurt og selve gangen kan justeres. Tallskive og verkplate blir satt på. Til slutt kan urverket settes inn i kassen. Vegguret er klar til kontroll. Etter en uke eller to på veggen så er det ferdig. Bruker tiden på å vere sikker på at uret går og justere hastigheten. Kan regulere hvor fort eller sent klokken går ved å stille på skruen nederst på pendelen. Urverket er nå nesten så godt som nytt og er klar for en ny periode der klokken henger på veggen og viser tiden.

Lag din egen hjemmeside gratis!