Uret er i trygge hender.


Klokkereparatøren er en seriøs bedrift der alt arbeid blir gjort på en god måte. Vi har gått skole og har fått svennebrev i faget. Alle reparasjoner har garanti. På overhalinger er garantien 5 år. Ellers så tilbyr vi god service så langt vi strekker til.